Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Najpredvanejie

Dleit informcie

 

TESTY PNEUMATK

Vdy, pred kadou seznou zmien pneumatk z letnch na zimn a opane, motoristick verejnos netrpezlivo oakva vsledky testov pneumatk automotoklubu ADAC poda ktorch sa vie motorista zorientova vo vbere pneumatk jemu najvhodnejch. ta viac

 

TESTOVANIE  DISKOV

Jednou zo zkladnch podmienok, aby sa disk dostal do stojanov vystavovatea a ten ho nsledne mohol preda spotrebiteovi, je potrebn aby tento preiel mnohmi nronmi testami TV. ta viac

 

HOMOLOGIZCIA SR

Kad, kto chce na Slovensko privies a predva disky mus splni podmienky ktor predpisuje zkon. V tomto prpade sa jedn o rozumn aplikciu zkona ktor uruje podmienky dovozu a tm chrni spotrebitea a jeho bezpenos. Konkrtne sa jedn o zkon . 725/2004 Z.z a . 578/2006 Z.z. Podrobnosami tchto zkonov nie je potrebn sa prli zaaova. ta viac

 

ZPIS DO OE

Pokia mte na svojom aute disky, ktor nie s vpsan v Osveden o evidenci vozidla, policajti s oprvnen Vs pokutova.Ponkame Vm nvod ako postupova pri zpise alternatvneho rozmeru hlinkovch diskov do technickho preukazu v zmysle platnej legislatvy Slovenskej republiky ta viac