PríslušenstvoSKRUTKA M14x1,5x27,5

  Popis: skrutka s dutou hlavou a podložkou
  Celková dĺžka v mm: 51
  Dosadacia plocha: guľová (polomer 13 m
  Kľúč: 17

SKRUTKA M14x1,5x27

  Popis: skrutka na zmenu rozteče
  Celková dĺžka v mm: 58
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 22

SKRUTKA M12x1,25x55

  Popis: skrutka
  Celková dĺžka v mm: 76
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 17

SKRUTKA M12x1,5x52

  Popis: skrutka hviezdicová
  Celková dĺžka v mm: 77.5
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč:

MATICA M12x1,5

  Popis: matica uzavretá TOYOTA s plochou podložkou s krkom
  Celková dĺžka v mm: 42.5
  Dosadacia plocha: plochá
  Kľúč: 21

SKRUTKA M12x1,25x24

  Popis: skrutka hviezdicová
  Celková dĺžka v mm: 50
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč:

MATICA M12x1,5

  Popis: matica hviezdicová
  Celková dĺžka v mm: 45
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč:

SKRUTKA M12x1,25x24,5

  Popis: skrutka na zmenu rozteče
  Celková dĺžka v mm: 57
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 22

SKRUTKA M12x1,25x29,5

  Popis: skrutka na zmenu rozteče
  Celková dĺžka v mm: 62
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 22

SKRUTKA M12x1,5x27

  Popis: skrutka na zmenu rozteče
  Celková dĺžka v mm: 59
  Dosadacia plocha: kužeľ 60°
  Kľúč: 22